TAJEMNICZE CHINY
KLUB PODRÓŻNIKA

Religia

Chiny od setek lat są terenem, na którym przenikają się różne religie i prądy filozoficzne. Nigdy nie było tak, by jeden system chciał wyprzeć drugi, raczej religie przejmowały swoje elementy, włączając je w obręb swoich systemów.

Dlatego nie powinniśmy się dziwić, jeśli dowiemy się, że nasz rozmówca jest buddystą i konfucjanistą, czy buddysta i taoistą. Nie dziwmy się nawet, gdy spotkamy go w chrześcijańskim kościele. 65% mieszkańców Chin jest bezwyznaniowa. Część ukrywa swoje wyznanie, obawiając się represji, część jest na tyle eklektyczna religijnie, że do żadnego konkretnego wyznania przyznać się nie może.

Część to rzeczywiście ateiści, na których komunistyczne państwo odcisnęło swoje piętno. 15 - 20 % Chińczyków to taoiści. Tao to religia i system filozoficzny. Związane z tą religią jest pojęcie tao - zasada leżąca u podstawy wszechświata, ciągle się zmieniająca. Innym ważnym pojęciem jest wuwei - niedziałające działanie, a raczej działanie bez wysiłku, w harmonii z otoczeniem.
Z taoizmem wiąże się medycyna chińska i feng - shui - sztuka aranżacji wnętrz i otoczenia mieszkania tak, by było ono w harmonii z mieszkańcami i przyrodą, a także sztuka medytacji w ruchu - Tai Chi.
6% Chińczyków deklaruje buddyzm.

 Jest to specyficzna religia bez boga. Buddyści dążą do osiągnięcia oświecenia (czyli stania się buddą) i przejścia w stan nirwany - zgaśnięcia, nieistnienia. Można to osiągnąć przez dążenie do doskonałości, szeroko pojmowanej, zarówno jako doskonałość ducha, jak i doskonałość w tym, co się robi. Stąd cierpliwość jest największą cnotą buddysty.
Pozostałe religie stanowią minimalny procent - 3% chińskiego społeczeństwa to muzułmanie, 2% - chrześcijanie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW