TAJEMNICZE CHINY
KLUB PODRÓŻNIKA

Historia Chin

Człowiek współczesny pojawił się w Chinach około siedmiu tysięcy lat przed naszą erą. Szybko zaczął tworzyć pierwsze kultury rolnicze. Już trzy tysiące lat przed naszą erą wynajduje pismo i tworzy napisy na kościach wróżebnych.
Państwo chińskie powstało około 2200 lat przed nasza erą, jednak źródła historyczne przekazują imię pierwszego cesarza dopiero 500 lat później - w 1700 roku p. n. e. Dynastia Shang, a następnie Zhou poszerzały sukcesywnie obszar swojego panowania. Twórcami wielkości państwa byli cesarze z dynastii Qin.

Pierwszy z nich - Qin Shi Huang podbił walczące ze sobą drobniejsze królestwa leżące na terytorium współczesnych Chin, on też wprowadził jednolity standard chińskiego pisma, monet, wag i miar. Aby chronić swoje cesarstwo przed najazdami koczowniczych plemion mongolskich zaczął wznosić Wielki Mur. Założone przez niego cesarstwo przetrwało do 1911 roku.
W pierwszych wiekach naszej ery ideologią państwową stał się konfucjanizm. Władcy oparli się na armii wykształconych urzędników. W VII wieku, po kilku wiekach chaosu i walk wewnętrznych rozpoczął się bardzo ciekawy okres. Za panowania dynastii Tang kwitnie kultura oraz przybyła w pierwszych wiekach naszej ery religia - buddyzm.

Szlak Jedwabny łączący Chiny z Morzem Śródziemnym stał się najważniejszym szlakiem handlowym ludzkości. Do Chin napłynęli przedstawiciele wielu różnych kultur - chrześcijanie, muzułmanie, zoroastryści, Żydzi...
Od X - XII wieku Chiny najeżdżają Kitanowie i Dżurdżeni. Co znamienne, sami szybko ulegają sunizacji, przejmując wyższą i doskonalszą kulturę i wtapiają się w społeczeństwo Cesarstwa. Podobnie było w wypadku Mongołów, którzy w XIII wieku pod wodzą Czyngis - Chana podbili Chiny, a następnie założyli własna dynastię Yuan.

Najeźdźców wygnało ostatecznie powstanie, na czele którego stanął były mnich buddyjski, Zhu Yuanzhang. W XIV wieku Chiny były u szczytu rozkwitu. Kultura dynastii Ming uchodzi za szczyt doskonałości w tamtym rejonie, żeglarze Chińscy docierają do Indii, Afryki, a nawet do brzegów Ameryki, władcy od nowa wznoszą Wielki Mur.

Kolejni władcy przyjęli jednak doktrynę izolacjonizmu. Oznaczało to koniec szerokich kontaktów handlowych i kulturowych. Nie uratowało to jednak Chin przed zalewem przybyszów - Europejczyków i Mandżurów. Zła polityka władców. Eksploatacja ekonomiczna kolonizatorów i zacofanie sprawiły, że pod koniec XIX wieku Chiny były jednym z najuboższych państw świata. W latach stoczyły z i Wielką Brytanią trzy przegrane wojny opiumowe. Klęska uczyniła z Chin państwo półkolonialne, doprowadziła też do wybuchu dwóch powstań ludowych - Powstania Tajpingów i Powstania Bokserów. Obydwa te powstanie były skierowane przeciwko Europejczykom w obronie nie tylko państwa, ale i tradycji i religii.

Słabo uzbrojeni (często w miecze, włócznie i inne tradycyjne bronie) powstańcy nie mieli jednak szans w starciu z nowoczesnymi armiami. W 1911 roku wybuchła rewolucja, która zniosła Cesarstwo i wprowadziła demokrację. Nowy ustrój szybko jednak przerodził się w chaos, po władze w regionach szybko sięgnęli lokalni przywódcy.
W latach 1931 - 1945 Chiny przeżywają agresję Japonii i brutalną okupację. Prowadzi to do powstania szeregu ruchów narodowowyzwoleńczych. Brak porozumienia między dwoma z nich - Kuomintangiem i Komunistyczną Partią Chin doprowadził do wybuchu wojny domowej (1946 - 1949), w której zwyciężyła ta druga. Od 1 X 1949 Chiny są Chińską Republiką Ludową.

W roku 1966 Mao Tse Tung, aby pozbyć się partyjnej opozycji, rozpoczął rewolucję kulturalną. Był to szereg represji przeciwko inteligencji, księżom, a przede wszystkim religii. Zamykano buddyjskie klasztory, niszczono ich dorobek kulturalny. Po śmierci Mao w Chinach rozpoczęły się przemiany, mające skierować gospodarkę na tory wolnorynkowe.

Od początku lat osiemdziesiątych na ulicach miast chińskich pojawiają się reklamy, powstają specjalne strefy rynkowe. Rozwijała się także myśl demokratyczna, wzrastała opozycja. Niestety, skrzydła opozycjonistom podcięły wydarzenia na placu Tienanmen w 1989 roku, kiedy to wielotysięczna manifestacja studencka została brutalnie spacyfikowana przy użyciu czołgów i wojska. W masakrze w całym Pekinie zginęło kilka tysięcy osób.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła odwilż. Wprowadzono m.in. demokratyczne wybory na najniższym lokalnym szczeblu władzy, internet, telefonię komórkową. Od 2003 roku Partia pozwala nawet biznesmenom wstępować w swoje szeregi.
Obecnie Chiny są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW